Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2021

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2021

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép kinh doanh (giấy phép con). Để được thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép con tại Sở Giao thông vận tải sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Hình minh họa)

Trong quá trình sử dụng, có những trường hợp mà đơn vị vận tải phải tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép. Vậy, việc Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô được thực hiện như thế nào? Hồ sơ, thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này

Căn cứ pháp lý:

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Khái niệm về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô gồm:

 • Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp
 • Người đại diện hợp pháp
 • Các hình thức kinh doanh
 • Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Khi nào phải cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải

 • Do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh
 • Do bị mất hoặc bị hư hỏng Giấy phép kinh doanh
 • Do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng.
giay-phep-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to-Mau-cu
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô – Mẫu cũ
giay-phep-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to-Mau-moi
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô – Mẫu mói

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải

Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP
 • Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, hồ sơ gồm

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ gồm:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải
 • Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).
 • Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh vận tải

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định 10/2020/NĐ-CP
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

 • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Chú ý:
Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy phép kinh doanh vận tải, doanh nghiệp cần đăng ký xin cấp phù hiệu xe ô tô theo quy định

Xem thêm >>>

—————–
Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top