Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Nhà nước Việt Nam có những quy định và luật pháp rất rõ ràng đối với các cá nhân/ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Việc nắm rõ các quy định này rất quan trọng nếu bạn có ý định trở thành thương nhân kinh doanh xăng dầu. Hãy tìm hiểu và tham khảo các nghị định sau để nắm rõ hơn về trình tự và thủ tục kinh doanh xăng dầu.

thu-tuc-xin-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-xang-dau
Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. (Hình minh họa)

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Căn cứ pháp lý

Điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã đổi tên thành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.
 3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 4. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, trong đó có ít nhất năm (05) cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.
 6. Thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại khoản 5 Điều này nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện sau:
  • Có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên.
  • Có kho tiếp nhận tại sân bay với các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên.
  • Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thuộc sở hữu hoặc thuê để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện hành.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Thành phần hồ sơ:

 • a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
 • b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Đối với Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh.”

Phí và lệ phí cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Tại thành phố và thị xã:

– Phí thẩm định

 • Đối với Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 200.000 đ/1 Giấy.

Tại các huyện:

– Phí thẩm định

 • Đối với Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 100.000 đ/1 Giấy.

 

Xem thêm >>>

Các dịch vụ pháp lý khác

Các tín tức khác

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top