Từ ngày 1-9, chuyến bay bị trễ 5 giờ trở lên hành khách được hoàn tiền vé

Từ ngày 1-9, chuyến bay bị trễ 5 giờ trở lên hành khách được hoàn tiền vé

Đây là một trong những nội dung được ban hành theo Thông tư 19/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/6/2023 có hiệu lực từ 1/9/2023, hành khách được hoàn tiền vé nếu bị chậm chuyến bay kéo dài.

tu-ngay-1-9-chuyen-bay-bi-tre-5-gio-tro-len-hanh-khach-duoc-hoan-tien-ve
Hình minh họa

Từ ngày 1-9, chuyến bay bị trễ 5 giờ trở lên hành khách được hoàn tiền vé

Cụ thể, theo Thông tư 19/2023/TT-BGTVT, trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm, hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển thì ngoài những quyền lợi như đảm bảo việc ăn nghỉ, đi lại và các chi phí khác, hành khách còn được bồi thường.

Những trường hợp hành khách được hoàn tiền vé

Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên

Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên: trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách;

Đối với chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên

Đối với chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên: trường hợp hành khách không yêu cầu người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm a khoản này mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định;

Đối với chuyến bay chậm kéo dài

Đối với chuyến bay chậm kéo dài thì ngoài nghĩa vụ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này khi hành khách có yêu cầu, người vận chuyển phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển và trường hợp chuyến bay bị hủy mà không được người vận chuyển thông báo trước cho hành khách, ngoài nghĩa vụ tại khoản 3 Điều này, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ đối với hành khách như sau:

  • a) Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
  • b) Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách;
  • c) Trường hợp hành khách từ chối áp dụng điểm b khoản này, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định;

Hoàn vé cho hành khách

Việc hoàn vé cho hành khách theo quy định được áp dụng như sau:

  • a) Miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có);
  • b) Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả; tiền vé bao gồm các khoản: giá dịch vụ vận chuyển; các khoản thuế, phí do Nhà nước quy định, giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay mà hãng hàng không thu hộ; các khoản phụ thu khác có liên quan theo hóa đơn hợp pháp do hành khách cung cấp;
  • c) Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé, các dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.”.

 

Nguồn: Chi tiết thông tư 19/2023/TT-BGTVT mời bạn xem ở đây >>> https://vanban.chinhphu.vn/

Xem thêm >>> Các tin tức khác

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top