Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty

Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty

Bạn là cá nhân hay tổ chức, trước khi thành lập công ty, đăng ký mới cho doanh nghiệp của mình, những lưu ý quan trọng khi thành tập công ty dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình

nhung-luu-y-quan-trong-khi-thanh-lap-cong-ty
Hình minh họa

Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty

Căn cứ pháp lý:

Đặt tên cho công ty:

 • Tên Công ty phải là tên Tiếng Việt bao gồm 2 yếu tố theo thứ tự sau:
 • Loại hình doanh nghiệp được viết là: “Trách nhiệm hữu hạn” hoặc “TNHH”; “Công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”; “Doanh nghiệp tư nhân” hoặc “DNTN”.
 • Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Không đặt tên công ty vừa Tiếng Việt vừa tiếng nước ngoài, tên viết tắt của công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, tên viết tắt của doanh nghiệp khác; trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. (Các trường hợp bị coi là có tên gây nhẫm lẫn đã được quy đinh cụ thể tại Điều 41 luật Doanh nghiệp 2020)
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, tên của tổ chức chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, để đặt tên riêng cho công ty trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó
 • Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chú ý: trước khi đăt tên cho công ty của mình, quý khách cần tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trụ sở công ty

Trụ sở công ty là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được xác định theo địa giới hành chính, có thông tin công ty như điện thoại , số fax, thư điện tử,.. và được đặt trên lãnh thổ Việt nam.

Ngành, nghề kinh doanh

 • Công ty lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cấp bốn để ghi vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg.

Nếu công ty có ngành nghề chi tiết hơn thì công ty ghi ngành nghề kinh doanh cấp bốn trước, ngành nghề chi tiết sẽ được ghi ngay bên dưới của ngành nghề cấp bốn nhưng ngành nghề chi tiết đó phải phù hợp với ngành nghề cấp bốn đã chọn

Ví dụ: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép ( mã ngành 4641)

Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật khác thì ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật đó.

Quý khách tham khảo chi tiết cách ghi ngành, nghề kinh doanh thế nào cho đúng?

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì?  vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần

Hiện tại , không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp; trừ một số trường hợp mà Pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động trong ngành, nghề đó, quý khách có thể tham khảo thêm  Một số ngành, nghề yêu cầu về vốn khi đăng ký kinh doanh

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo nguyên tắc thì:

 • Người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định theo các trường hợp sau:

 • Ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: ngoài hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: ngoài hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
 • Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trên đây là một số lưu ý quan trọng trước khi bạn quyết định bắt tay vào công việc kinh doanh. Để thuận tiện cho bạn, trước khi thành lập công ty, bạn có thể liên hệ Luật Nguyễn, chúng tôi sẽ tư vấn trước cho bạn về các loại hình công ty, giúp bạn nắm bắt được một số điểm quan trọng của từng loại hình như thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty TNHH 1 thành viên, thành lập công ty TNHH 2 thành viên, thành lập công ty Cổ phần,.. Dựa vào đây bạn có thể chọn cho mình loại hình công ty phù hợp nhất với nhu cầu tài chính và tình hình hình hiện tại của bạn.

 

————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top