Điều kiện và thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm

dieu-kien-va-thu-tuc-cong-bo-san-pham-my-pham

Điều kiện và thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

Điều kiện và thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm Cơ sở pháp lý + Luật quản lý ngoại thương; + Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; + Nghị đinh 155/2018/NĐ-CP; + Thông tư 06/2011/TT-BYT; + Thông tư 29/2020/TT-BYT; + Thông tư 09/2015/TT-BYT. Điều kiện công bố sản phẩm mỹ phẩm: Để tiến hành thủ tục

Scroll to Top