Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 2022
22 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật, trật tự

An ninh trật tự

cat-giam-don-gian-hoa-6-thu-tuc-ve-phong-chay-chua-chay-nam-2023

Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023

Đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023. Đây là một trong những nội dung tại Quyết định 641/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2023. Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023 Cụ thể, Ngày 05/6/2023, Thủ tướng

Scroll to Top