Kế toán kiểm toán
3 chính sách mới về phí, lệ phí, danh mục hồ sơ kiểm toán bạn cần biết
TCT yêu cầu các đơn vị liên quan đến 524 DN có rủi ro cao về thuế phải giải trình
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023
Dự kiến tiếp tục giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%
Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Kế toán kiểm toán

giam-thue-gtgt-tu10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-het-nam-2023-1

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Đây là nội dung theo Thông báo 2298/TB-TTKQH  ban hành ngày 17/5/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023. Chính thức Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

du-kien-tiep-tuc-giam-thue-gtgt-tu-10-xuong-8

Dự kiến tiếp tục giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi Công văn số 67/CST-GTGT ngày 07 tháng 04 năm 2023 đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hoá từ 10% xuống còn 8%. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Dự kiến tiếp tục giảm thuế

muc-phat-khi-khong-nop-bao-cao-tai-chinh-co-kiem-toan

Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính có kiểm toán đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại báo cáo mà quý doanh nghiệp phải thực hiện nộp khi đến kỳ kê khai quyết toán. Để tránh việc phải nộp phạt, Quý doanh nghiệp cần

Scroll to Top