Kế toán kiểm toán
Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Kế toán kiểm toán

muc-phat-khi-khong-nop-bao-cao-tai-chinh-co-kiem-toan

Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính có kiểm toán đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại báo cáo mà quý doanh nghiệp phải thực hiện nộp khi đến kỳ kê khai quyết toán. Để tránh việc phải nộp phạt, Quý doanh nghiệp cần

Scroll to Top