Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phòng cháy chữa cháy

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-pccc

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (giấy phép PCCC) là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy là “giấy phép con” phổ biến mà

Scroll to Top