thừa kế, di chúc
Các trường hợp thừa kế di sản khi không có di chúc
Dịch vụ khai mở di sản thừa kế theo di chúc

thừa kế, di chúc

cac-truong-hop-thua-ke-di-san-khi-khong-co-di-chuc

Các trường hợp thừa kế di sản khi không có di chúc

Theo quy định của pháp luật dân sự thì Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp người có tài sản không muốn lập di chúc hoặc họ đã lập di chúc rồi nhưng vì lý do nào đó mà di chúc

dich-vu-khai-mo-thua-ke-di-chuc

Dịch vụ khai mở di sản thừa kế theo di chúc

Nghe đến việc lập di chúc, rất nhiều người chỉ nghĩ đến chỉ khi “gần đất xa trời” mới lập di chúc. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp anh em, cha mẹ, con cái tranh chấp nhau vì người chết không để lại di chúc. Có 2 trường hợp phân chia tài sản khi người

Scroll to Top