Dịch vụ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền
Phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngay khi khởi nghiệp

Sở hữu trí tuệ

dang-ky-thuong-hieu-nhan-hieu

Dịch vụ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền

✪ TẠI SAO NÊN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền là một trong những thủ tục cần thiết để bảo vệ uy tín của cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thương hiệu (trademark) là những dấu hiệu được các nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối

Phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngay khi khởi nghiệp

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ là nền tảng để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển bền vững, kêu gọi được vốn đầu tư tư xã hội và ngăn chặn việc bị cạnh tranh không lành mạnh trong tương lai. Ngày 11/4, tại TPHCM, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông

Scroll to Top