Nợ tiền sử dụng đất có được phép chuyển nhượng không?

Xây dựng-Nhà đất

no-tien-su-dung-dat-co-duoc-phep-chuyen-nhuong-khong

Nợ tiền sử dụng đất có được phép chuyển nhượng không?

Việc quy định ghi nợ tiền sử dụng đất là chủ trương của Nhà nước nhằm giúp đỡ cho những người có khó khăn về tài chính khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy trường hợp nợ tiền sử dụng đất thì có

Scroll to Top