Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính có kiểm toán đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại báo cáo mà quý doanh nghiệp phải thực hiện nộp khi đến kỳ kê khai quyết toán. Để tránh việc phải nộp phạt, Quý doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin quan trọng được trình bày như dưới đây:

muc-phat-khi-khong-nop-bao-cao-tai-chinh-co-kiem-toan
Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán. (hình minh họa)

Mức phạt khi không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán

Báo cáo tài chính có kiểm toán là gì?

Theo Luật kiểm toán độc lập năm 2011 thì:

 • Báo cáo tài chính có kiểm toán là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.
 • Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Điều 33 Luật kế toán số 88/2015/QH13 cũng quy định:

 • Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.
 • Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.
 • Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán

Không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán trong lĩnh vực thống kê

Theo Điều 7 Nghị định 95/2016/Nđ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính

Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính được quy định là sau 15 ngày đối với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

Không nộp báo cáo tài chính có kiểm toán trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Theo Điều 12 Nghị định 95/2016/Nđ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính có kiểm toán là ngày 30/3 hàng năm

Cơ quan nhận báo cáo tài chính có kiểm toán: Sở tài chính; Cục thống kê; Cục thuế

 

Xem thêm >>> Mức xử phạt hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top