Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới

Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

thu-tuc-dang-ky-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi
Thủ tục đăng ký mã số. mã vạch theo quy định mới. (Hình minh họa)

Cụ thể, theo Nghị định này thì:

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới được áp dụng từ 15/3/2022 như sau:

Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch

  • Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Như vậy, so với hiện hành thì hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch có sự thay đổi ở phần đơn đăng ký.

Đăng ký mã số mã vạch ở đâu?

Muốn có mã số mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa của mình, các doanh nghiệp phải đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch. Từ đó, tổ chức, cá nhân tiến hành đưa mã số mã vạch vào in trên từng sản phẩm để sử dụng.

Có 2 hình thức để đăng ký mã vạch:

– Đăng ký trực tiếp tại trung tâm đăng ký mã vạch, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam hoặc Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng, hoặc:

– Đăng ký mã vạch online thông qua Trung tâm mã số mã vạch – Gs1 Việt Nam triển khai hệ thống đăng ký mã số mã vạch online qua cổng thông tin Gs1 Việt Nam:

  • Bước 1. Đăng ký tài khoản trên VNPC thông qua cổng thông tin VNPC: vnpc.gs1.org.vn.
  • Bước 2. Sau khi được cấp tài khoản, tiến hành đăng ký vào mục hồ sơ thực hiện.
  • Bước 3. Lựa chọn hình thức thành toán: thanh toán online hoặc thanh toán offline.
  • Bước 4. Nộp bộ hồ sơ giấy tại phòng Đăng ký của Gs1.
  • Bước 5. Nhận mã của doanh nghiệp và tìm hiểu về kê khai.

Trình tự đăng ký sử dụng mã số, mã vạch

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số mã vạch.

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

Xem thêm >>> Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

 

——————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top