Thủ tục thành lập chi nhánh công ty năm 2022

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty năm 2022

Việc thành lập chi nhánh công ty là một trong những sự lựa chọn mà nhiều công ty doanh nghiệp đã thực hiện. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ thủ tục thành lập chi nhánh công ty được thực hiện như thế nào? Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị những gì? Cần có những lưu ý gì khi thành lập chi nhánh công ty?… Dưới đây là một số thông tin quan trọng nếu bạn và doanh nghiệp của bạn đang có dự định thành lập chi nhánh công ty

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty. (Hình minh họa)

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty năm 2022

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020;

Chi nhánh công ty được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp thì:
“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập.

Để thành lập chi nhánh bạn cần những gì?

Người đứng đầu chi nhánh

 • – Giám đốc công ty, và các chức danh quản lý khác có thể kiêm nhiệm là người đứng đầu chi nhánh, hay bất cứ người nào có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật.

Con dấu chi nhánh

 • – Tùy vào nhu cầu của công ty, có thể khắc mới hoặc không khắc.

Chức năng hoạt động kinh doanh của chi nhánh

 • – Chi nhánh được quyền kinh doanh tất cả các ngành nghề của công ty mẹ, ngoại trừ việc phải tuân thủ thêm theo quy hoạch ngành nghề tại địa phương mà mình dự tính đặt chi nhánh.

Hạch toán thuế Của chi nhánh

 • – Chi nhánh thì hạch toán phụ thuộc theo công ty mẹ. Hoặc có thể hạch toán độc lập nếu chi nhánh đó đăng ký hạch toán độc lập.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho chi nhánh?

 • – Mức đóng thuế môn bài cho chi nhánh là 1,000,000 đ/năm

Hóa đơn của Chi nhánh

 • – Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không được phát hành và xuất hóa đơn
 • – Chi nhánh hạch toán độc lập thì đươc phép đăng ký và sử dụng hóa đơn

Điều kiện thành lập chi nhánh

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty trong nước

Có giấy phép kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật

Có người đứng đầu chi nhánh. Trừ những đối tượng sau theo khoản 2 điều 17 của Luật Doanh Nghiệp 2020:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trụ sở chi nhánh

 • Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp: Không được đăng ký trụ sở Chi nhánh tại Chung cư hoặc Nhà tập thể quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Chứng chỉ hành nghề

 • Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh: Có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật.

Tên chi nhánh

 • Đặt tên cho Chi nhánh công ty: Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Đồng thời, phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”. Tên Chi nhánh công ty phải được gắn tại trụ sở chính của Chi nhánh.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Đăng ký kinh doanh được công nhận hợp pháp tại nơi doanh nghiệp hoạt động.
 • Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thông tin,về viêc thành lập chi nhánh

Thông tin về tên chi nhánh:

 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.”

Thông tin về địa chỉ của chi nhánh:

 • Địa chỉ chi nhánh có thể được đặt trong phạm vi cùng tỉnh hoặc khác tỉnh của địa chỉ công ty. Doanh nghiệp không được sử dụng nhà chung cư hoặc tập thể để đăng ký cho địa chỉ chi nhánh.

Thông tin về ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh không được phép kinh doanh những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh.

Thông tin về Người đứng đầu chi nhánh:

 • Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân được công ty cử để thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Luật doanh nghiệp không có quy định cụ thể về điều kiện của Người đứng đầu chi nhánh. Vì vậy, mọi cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức đều có thể được công ty bổ nhiệm làm Người đứng đầu chi nhánh.

Các giấy tờ tài liệu cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh:

 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đứng đầu chi nhánh;

Hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

 • Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (Theo mẫu);
 • Biên bản họp HĐQT/HĐTV về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đứng đầu chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền nộp hồ sơ, trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật của công ty không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ.

Lưu ý: Đối với công ty cổ phần, thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh cần có đủ các nội dung

 • MST doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ trụ sở của công ty mẹ;
 • Tên và địa chỉ chi nhánh đang xin đăng ký thành lập;
 • Nội dung hoạt động và chức năng của chi nhánh;
 • Thông tin đăng ký thuế của chi nhánh;
 • Thông tin cá nhân (họ, tên…), bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh khác tỉnh;
 • Thông tin cá nhân (họ, tên…) của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ.

Các loại thuế chi nhánh phải nộp

Các loại thuế phải nộp Hạch toán phụ thuộc Hạch toán độc lập
 Môn bài + Trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

+ Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh.

 

Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.
Thuế GTGT cả chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc đều tự kê khai thuế giá trị gia tăng
Thuế TNDN Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh. Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiệp tại cơ quan thuế nơi chi nhánh đăng ký trụ sở chính (không qua công ty mẹ).

Xem thêm >>> Dịch vụ pháp lý khác

 

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top