Những lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Những lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC,thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 1/7/2022.

Theo đó, hô kinh doanh,.cá nhân kinh doanh cần phải biết một số lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh dưới đây.

nhung-luu-y-ve-hoa-don-dien-tu-doi-voi-ho-ca-nhan-kinh-doanh
Những lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh. (Hình minh họa)

Những lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Có 3 trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;
 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;
 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Đối tượng chưa áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, vẫn có đối tượng được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.

* Thời gian sử dụng hóa đơn giấy: Được sử dụng trong thời gian tối đa 12 tháng.

 • Tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/7/2022.
 • Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

 • Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp Hộ, cá nhân kinh doanh phải ngưng sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Xem thêm >>>

Chính thức bỏ hóa đơn giấy từ 1/7/2022

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi bị sai sót

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top