NLĐ được tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/07/2022

NLĐ được tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/07/2022

tang-luong-toi-thieu-vung-cho-nguoi-lao-dong
NLĐ được tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/07/2022. (nguồn baochinhphu)

Người lao động(NLĐ) được tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/07/2022

Đây là nội dung của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ngày 12/6/2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, theo Nghị định này thì:

Đối tượng áp dụng bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
 • Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận;
 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6%

Về mức lương tối thiểu tháng

Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

 • Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.
 • Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
 • Vùng III tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.
 • Vùng IV tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng như sau:

 • Vùng I là 22.500 đồng/giờ;
 • Vùng II là 20.000 đồng/giờ;
 • Vùng III là 17.500 đồng/giờ;
 • Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Xem thêm >>>

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2022

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

 

————–

Nguồn: baochinhphu.vn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top