Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới
Mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
Mẫu tờ khai tự công bố sản phẩm và mẫu đăng ký công bố sản phẩm
Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-don-dang-ky-su-dung-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới

Luật Nguyễn xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo quy định mới ban hành ngày 21/1/2022 có hiệu lực từ ngày 15/3/2022. Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã

mau-to-khai-thue-doi-voi-hoat-dong-cho-thue-tai-san

Mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản

Luật Nguyễn xin gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS: TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, bạn đọc có thể tham khảo thêm Nội dung:  Tải về Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu   ——————- Ban truyền thông Luật Nguyễn

mau-to-khai-chuyen-nhuong-don-dang-ky-nhan-hieu

Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu – Mẫu 02-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Nội dung: TỜ KHAI YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP       Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386

mau-bang-ke-hoa-don-chua-su-dung-3-10

Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng) (Mẫu: BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính) Nội dung: Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH

Scroll to Top