Mẫu tờ khai tự công bố sản phẩm và mẫu đăng ký công bố sản phẩm
Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, bạn đọc có thể tham khảo thêm Nội dung:  Tải về Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu   ——————- Ban truyền thông Luật Nguyễn

mau-to-khai-chuyen-nhuong-don-dang-ky-nhan-hieu

Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu – Mẫu 02-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Nội dung: TỜ KHAI YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP       Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386

mau-bang-ke-hoa-don-chua-su-dung-3-10

Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng) (Mẫu: BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính) Nội dung: Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH

mau-thong-bao-dieu-chỉnh-thong-tin-hoa-don-3-12

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (Mẫu: TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) Nội dung: Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG

mau-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-3-5

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Luật Nguyễn xin gửi Mẫu thông báo phát hành hóa đơn 3.5 (Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) Nội dung: 3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Scroll to Top