Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
Mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã
Mẫu khai đăng ký xe
Mẫu đơn cớ mất
Mẫu hợp đòng kinh tế

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-thong-bao-ket-qua-huy-hoa-dơn-3-11

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11 ( Mẫu: TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) Nội dung: 3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

mau-to-khai-dieu-chinh-bo-sung-thong-tin-dang-ky-thue

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu số: 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) Nội dung tờ khai: Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)   CỘNG

mau-dieu-le-thanh-lap-hop-tac-xa

Mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã

Luật Nguyễn xin giời thiệu mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu khác Nội dung: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc […], ngày[…]tháng[…]năm[…] ĐIỀU LỆ Hợp tác xã […]   CHƯƠNG I TÊN, ĐỊA CHỈ, MỤC TIÊU

mau-khai-dang-ky-xe

Mẫu khai đăng ký xe

Mẫu khai đăng ký xe hiện nay là mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 58/2020/TT-BCA, được dùng trong trường hợp mua xe mới, cấp lại biển số hoặc sang tên đổi chủ. Mẫu khai đăng ký xe Nội dung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

mau-don-co-mat

Mẫu đơn cớ mất

Mẫu đơn cớ mất được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất Nội dung: ỦY BAN NHÂN DÂN             

mau-hop-dong-kinh-te

Mẫu hợp đòng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là phương tiện kết nối giữa các đối tác kinh doanh hướng tới mục tiêu đôi bên đều có lợi. Hợp đồng kinh tế là gì? Hợp đồng kinh tế là mẫu hợp đồng phổ biến được lập dựa

Scroll to Top