Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu – Mẫu 02-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Nội dung:

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp*

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                       CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                        E-mail:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

k                                                          ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:

l                            BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                        E-mail:

m                                                         ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:

 

n                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
— Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn ….. đơn
— Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn ….. đơn
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

………………..

Tải về mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top