5 mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01/2022

5 mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01/2022

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

5-mau-chung-tu-ke-toan-ap-fung-cho-ho-kinh-doanh
5 mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Hình minh họa)

Về Chứng từ kế toán

Theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán sau đây:

 • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
 • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
 • Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
 • Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
 • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.

Các chứng từ quy định theo pháp luật khác:

 • Hóa đơn
 • Giấy nộp tiền và NSNN;
 • Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;
 • Ủy nhiệm chi

Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002).

Về sổ kế toán

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S1- HKD
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Mẫu số S2-HKD
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh: Mẫu số S3-HKD
 • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN: Mẫu số S4-HKD
 • Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động: Mẫu số S5-HKD
 • Sổ quỹ tiền mặt: Mẫu số S6-HKD
 • Sổ tiền gửi ngân hàng: Mẫu số S7-HKD

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Xem Thông tư 88/2021/TT-BTC

Xem thêm : >>>

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021

Các bước hoạt động và hồ sơ cần lưu trữ của doanh nghiệp

————

Nguồn: vanban.chinhphu.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top