Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà giấy phép xây dựng có thể bị thu hồi, và trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi.

cac-truong-hop-bi-thu-hoi-giay-phep-xay-dung
Hình minh họa

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là gì?

Theo Khoản 17, 18, 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Có 02 loại giấy phép:

– Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

– Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng 2014, Khoản 1 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Giấy phép xây dựng được cấp không đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì:

  • a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm có cơ sở xác định giấy phép xây dựng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng;
  • b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cho tổ chức/cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định;
  • c) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng phải nộp lại bản gốc giấy phép xây dựng cho cơ quan ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi;
  • d) Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng không nộp lại giấy phép xây dựng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật Xây dựng năm 2014 và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thu hồi giấy phép xây dựng và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì:

  • a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm cấp lại giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng;
  • b) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng thuộc các trường hợp còn lại quy định tại khoản 1 Điều này được đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định này sau khi đã nộp lại hoặc hủy giấy phép xây dựng và hoàn thành các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: vanban.chinhphu.vn

 

Xem thêm >>>

Các tin khác

Quy định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ ngày 20/5/2023

———–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top