20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

20-hang-hoa-dich-vu-thuc-hien-doc-quyen-nha-nuoc-trong-hoat-dong-thuong-mai
20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. (hình minh họa)

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là gì?

  • Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mang đến những lợi ích, giúp thương nhân có thể sinh lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.
  • Một hoạt động thương mại được gọi là hoạt động thương mai khi đáp ứng những điều kiện sau: hoạt động do thương nhân thực hiện; hoạt động phải trong khuôn khổ hướng dẫn của thương nhân; hoạt động được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi.

Như vây, hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội.

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là gì?

  • Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.
  • Nhà nước chỉ được thực hiện độc quyền trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia; và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Dưới đây là Danh mục 20 hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (Ban hành kèm theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ)

 

STT

Hàng hóa/Dịch vụ

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước

Địa bàn

1.

Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể

2.

Vật liệu nổ công nghiệp Sản xuất, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

3.

Vàng miếng Sản xuất Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

4.

Vàng nguyên liệu Xuất khẩu và nhập khẩu để sản xuất vàng miếng Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

5.

Xổ số kiến thiết Phát hành Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

6.

Thuốc lá điếu, xì gà Nhập khẩu (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế) Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

7.

Hoạt động dự trữ quốc gia Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

8.

Tiền In, đúc Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

9.

Tem bưu chính Việt Nam Phát hành Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

10.

Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

11.

Hệ thống điện quốc gia; Truyền tải, điều độ Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội. Xây dựng và vận hành Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

12.

Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải – Vận hành hệ thng đèn biển;

– Vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng.

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

13.

Dịch vụ công ích thông tin duyên hải Quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

14.

Bảo đảm hoạt động bay – Dịch vụ không lưu;

– Dịch vụ thông báo tin tức hàng không;

– Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

15.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

16.

Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

17.

Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Cung ứng (trừ khrừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường) Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

18.

Xuất bản phẩm Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

19.

Mạng bưu chính công cộng Quản lý, duy trì, khai thác Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

20.

Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Cung ứng Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

Chí tiết Nghị định 94/2017/NĐ-CP

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

 

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top