Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024

Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 4933/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

bang-phan-loai-quoc-te-cac-hang-hoa-dich-vu-theo-thoa-uoc-nice-phien-ban-12-2024
Hình minh hoạ

Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024

Cụ thể, Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024 đã được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 429 (công bố ngày 25 tháng 12 năm 2023) và được áp dụng tại Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Theo quy định tại Phụ lục I – phần II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, tại mục “Danh mục và phân loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”, người nộp đơn phải phân loại phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024. Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Chi tiết Thông báo số 4933/TB-SHTT

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ >>> Thông báo số 4933/TB-SHTT ngày 25 tháng 12 năm 2023

Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024

Bạn xem chi tiết ở đây >>> Cục sở hữu trí tuệ

 

Xem thêm >>>

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top