Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe từ 15-8-2023

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe từ 15-8-2023

Đây là một trong những nôi dung đáng chú ý tại Thông tư 24/2023/TT-BCA vùa được Bộ Công an ban hành ngày 01/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

bien-so-xe-duoc-cap-va-quan-ly-theo-ma-dinh-danh-cua-chu-xe-tu-15-8-2023
Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe từ 15-8-2023. (Hình minh họa)

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe từ 15-8-2023

Biển số định danh là gì?

Theo Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Cụ thể như sau:

  • Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.
  • Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.
  • Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
  • Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).
  • Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.
  • Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.
  • Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Nguồn: Chi tiết Thông tư 24/2023/TT_BCA mời bạn xem ở đây >>>  Chinhphu.vn

Xem thêm >>>

Được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023

Từ 15-8-2023 không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

Các tin khác

————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top