Mức phạt không nộp khai thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Mức phạt không nộp khai thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Tại văn bản trả lời của Tổng cục thuế số 2861/TCT-TNCN ngày 23/07/2018 đã xác nhận nội dung về việc chuyển nhượng cổ phần vẫn phải nộp thuế TNCN 0.1% theo giá trị chuyển nhượng.Dưới đây là một số thông tin bạn tham khảo thêm để tránh bị sai xót xảy ra khi thực hiện thủ tục nhượng cổ phần

muc-phat-khong-nop-khai-thue-tncn-khi-chuyen-nhuong-co-phan
Mức phạt không nộp khai thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần. (Hình minh họa)

Mức phạt không nộp khai thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ chuyển nhượng vốn là được xác định là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác;

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần.

Cách xác định nghĩa vụ thuế cần nộp khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng vốn

Đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp, mức thuế suất được xác định dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất. Cụ thể:

– Thu nhập tính thuế: giá chuyển nhượng – giá mua và các chi phí hợp lý khác

– Thuế suất: căn cứ theo Biểu thuế toàn phần, thuế suất đối với hoạt động này là 20%.

Đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Thời hạn kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý Thuế năm 2019, đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế này, thời hạn kê khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ.

Hậu quả pháp lý khi kê khai thuế chậm trễ

Tùy vào mức độ chậm trễ, chủ thể sẽ phải gánh chịu những chế tài khác nhau. Cụ thể:

 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày

    Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ:

  • Mức phạt: Cảnh cáo
  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

    Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ:

  • Mức phạt: Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

  • Mức phạt: Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (1); Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (2)

  • Mức phạt: Từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
  • Biện pháp khắc phục:

            Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

            Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi (1), (2)

 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

  • Mức phạt: Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng (Trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức 11,5 triệu đồng)
  • Biện pháp khắc phục: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Hotline: 0903.87.87.80 – 0983.777.177 họăc truy cập Website https://www.luatnguyen.com.

Xem thêm >>>

9 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 3/2022

kế toán thuế khác

 

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top