9 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 3/2022

9 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 3/2022

Trong tháng 3, kế toán doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý những công việc vô cùng quan trọng cần thực hiện trước ngày 31/3/2022 như BCTC, Nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, các loại tiền bảo hiểm, phí công đoàn,.. Dưới đây là:

9-cong-viec-doanh-nghiep-can-thuc-hien-trong-thang-3-2022
9 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 3/2022. (Hình minh họa)

9 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 3/2022

Nộp báo cáo tình hình biến động lao động tháng 02/2022

Căn cứ quy định pháp luật tại Điều 16 Thông tư 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020, doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở đơn vị về tình hình biến động lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp này trước ngày 3 hàng tháng.

Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên phải tiến hành thông báo ngay với trung tâm này để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

👉 👉👉 Như vậy, thời hạn cuối để nộp loại báo cáo này là ngày 3/3/2022.

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2022

Theo quy định tại Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC và điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chậm nhất 20 ngày của tháng liền sau, doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện nộp tờ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp này.

👉 👉👉 Cụ thể, do ngày cuối của thời hạn này (20/3/2022) rơi vào chủ nhật là ngày nghỉ cuối tuần nên thời điểm cuối để nộp tờ khai này là thứ hai, ngày 21/3/2022.

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02/2022

Cũng theo quy định tại các điều khoản trên, đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng sẽ phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng.

👉 👉👉 Tương tự, do ngày cuối thời hạn này rơi vào ngày nghỉ nên 21/3/2022 sẽ được xác định là ngày cuối nộp tờ khai này.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2022

Đối với doanh nghiệp thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 37/2017)

Theo Điều 27 Thông tư này, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Tuy nhiên, do rơi vào ngày nghỉ nên 21/3/2022 sẽ được xác định là ngày cuối nộp báo cáo này.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

👉 👉👉 Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2021 chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2022.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ phải thực hiện công việc khai quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

👉 👉👉  Như vậy, thời hạn chậm nhất doanh nghiệp phải kê khai quyết toán thuế TNCN cũng sẽ rơi vào
ngày cuối cùng của tháng 3.

Nộp báo cáo tài chính năm 2021

Doanh nghiệp tiến hành nộp BCTC năm 2021 cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê.

👉 👉👉 Thòi hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng tháng 3 – 31/3/2022

Nộp các loại tiền bảo hiểm (Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) tháng 3/2022

Căn cứ Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng doanh nghiệp phải trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đối với chi nhánh của doanh nghiệp, khoản tiền trích nộp đóng các loại bảo hiểm trên sẽ được nộp tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh đó.

👉 👉👉 Như vậy thời hạn nộp chậm nhất nộp các loại tiền bảo hiểm trên tháng 3/2022 sẽ là ngày 31/3/2022.

Nộp phí công đoàn tháng 3/2022

Theo Mục II Quyết định 3308/QĐ-TLĐ, mỗi tháng khi doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đồng thời phải nộp cùng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng loại bảo hiểm này, không phân biệt doanh nghiệp đã hay chưa có tổ chức công đoàn (đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở do có dưới 10 lao động không bắt buộc nhưng khuyến khích doanh nghiệp nộp).

👉 👉👉 Như vậy, thời hạn cuối cùng nộp phí công đoàn cũng rơi vào ngày cuối của tháng – ngày 31/3/2022

 

Xem thêm:

Danh sách các tờ khai phải nộp cập nhật mới nhất

5 mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01/2022

Các bước hoạt động và hồ sơ cần lưu trữ của doanh nghiệp

Kế toán thuế

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top