Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) là một trong những giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

nghien-cuu-xay-dung-va-thi-diem-su-dung-tien-ao-dua-tren-cong-nghe-blockchain
Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Ngày 15/6/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg về việc Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain), đây là một trong những giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định này, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thời gian thực hiện: 2021-2023. Yêu cầu này được kỳ vọng là sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể về hành lang pháp lý để triển khai tiền ảo trong thời gian tới.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành liên quan, nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi khác như:

  • Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ Chính phủ số.
  • Mở các nền tảng quốc gia hướng tới tạo thành hệ sinh thái để các doanh nghiệp công nghệ số có thể tham gia phát triển các dịch vụ kinh tế số, xã hội số.
  • Lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện sớm triển khai các công nghệ số tiên tiến trong Chính phủ số. Thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới cho Chính phủ số.
  • Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ số để làm chủ các công nghệ cốt lõi trong Chính phủ số trước hết đó là các công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, an toàn, an ninh mạng, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, các nền tảng cho phát triển các ứng dụng chuyên ngành.

Quan trọng hơn, trong giải pháp thứ 5, ở mục đ nhằm nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi, nêu rõ: “Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo  dựa trên công nghệ chuỗi khối (Blockchain)”.

Quyết định 942/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trước  đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020, chủ yếu tập trung vào danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có công nghệ Blockchain.

 

————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top