Quy định và thủ tục nhận BHXH 1 lần

Quy định và thủ tục nhận BHXH 1 lần

Trong thời điểm hiện tại, do đại dịch COVID năm 2021 gây tổn thất nặng nề tới hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp khiến cho các doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự hay thậm chí doanh nghiệp phải giải thể, phá sản thì số lượng người lao động nghỉ việc khá nhiều.

Bên cạnh đó, sau khi bị thôi việc thì một số người lao động không tìm được công việc mới trong thời gian dài, cuộc sống bấp bênh nên họ mong muốn có một khoản tiền để chi tiêu. Vì thế nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần là một trong những lựa chọn để người lao động có thêm nguồn tiền trang trải cuộc sống.

quy-dinh-va-thu-tuc-nhan-bhxh-1-lan
Quy định và thủ tục nhận BHXH 1 lần. (Hình minh họa)

Các quy định và thủ tục nhận BHXH 1 lần

Căn cứ pháp lý:

Các đối tượng được nhận BHXH 1 lần

Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Bảo hiểm xã hội một lần thì Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động 2019, độ tuổi hưởng lương hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được tính từ năm 2021 là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Mức hưởng BHXH 1 lần

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động có quy định về trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đối với trường hợp này, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Tóm lại, các đối tượng được hưởng BHXH 1 lần gồm:

⭐️ Người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc là lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện..

⭐️ Ra nước ngoài để định cư;

⭐️ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

⭐️ Người lao động là:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

⭐️ Khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

 • Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục nhận BHXH 1 lần

Thủ tục hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Quyết định số: 222/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

9 Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng BHXH một lần
9.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

NLĐ lập hồ sơ theo quy định tại mục 9.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận kết quả giải quyết, gồm: Quyết định về việc hưởng BHXH một lần; Bản quá trình đóng BHXH; Tiền trợ cấp.

9.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ: NLĐ nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

– Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

– Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

– Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

9.3 Thành phần hồ sơ (Trường hợp không quy định rõ bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ) 1. Trường hợp hưởng BHXH một lần:

a) Bản chính Sổ BHXH.

b) Bản chính Đơn đề nghị (Mu s 14-HSB).

c) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

– Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

– Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

– Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

d) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% KNLĐ trở lên của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

đ) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

e) Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

2. Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu tại nội dung 1b, 1d, 1đ.

9.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
9.5 Thời hạn giải quyết Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
9.6 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
9.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết
9.8 Kết quả thực hiện TTHC – Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB);

– Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB);

– Tiền trợ cấp.

9.9 Lệ phí Không
9.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – Đơn đề nghị (Mu số 14-HSB)

– Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)

9.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
9.12 Căn cứ pháp lý của TTHC – Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

– Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

– Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

– Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

– Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

– Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

– Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

– Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

– Thông tư liên tịch s 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH (30/6/2016);

– Thông tư s 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

– Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

– Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

– Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

– Quyết định s 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

– Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

Quyết định s 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

– Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Trong trường hợp người nhận Bảo hiểm xã hội một lần không thể trực tiếp thực hiện thủ tục nhận Bảo hiểm xã hội một lần, người nhận có thể ủy quyền cho người lĩnh thay chế độ BHXH 1 lần, thủ tục được quy định như sau:

Tên thủ tục Ủy quyền lĩnh thay BHXH 1 lần
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Trình tự thực hiện Bước 1. Lập hồ sơ

Người hưởng lập hồ sơ theo quy định tại mục 2.3 (Thành phần hồ sơ).

Bước 2. Nộp hồ sơ

Đối với nhận chế độ BHXH một lần: Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Cách thức thực hiện – Đối với lĩnh thay chế độ một lần: người hưởng nộp hồ sơ cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện.
Thành phần hồ sơ Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện Người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 13_HSB.pdf 

Cơ sở pháp lý – Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

– Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019.

Ngoài ra khi người được ủy quyền đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội hoặc nhận kết quả giải quyết thì phải mang theo:

 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú của bạn có sao y chứng thực
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của bạn có sao y chứng thực
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền
  Khi đủ điều kiện hưởng BHXH và bạn có yêu cầu nhận BHXH một lần thì bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi bạn cư trú hoặc nộp tại cơ quan Bưu điện gần nhất.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả số tiền BHXH cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Vì điều kiện, hoàn cảnh mà bạn không thể bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để sau này được hưởng lương hưu, nếu bạn có yêu cầu nhận BHXH một lần, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH địa phương nơi gần nhất để được cung cấp các mẫu biểu và giải thích về chế độ chính sách.

Xem thêm >>> Các tin khác

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top