4 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

4 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; Cảnh sát cơ động được phép mang vũ khí lên máy bay; các quy định mới của luật điện ảnh; quy định mới của Luật kinh doanh bảo hiểm,…là những chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

4-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2023
4 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. (hình minh họa)

4 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy

Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giao dịch hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  • Cụ thể, Nghị định này bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như: Việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, điện lực, nhận con nuôi…
  • Từ 01/01/2023, công dân khi thực hiện các thủ tục trên chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân còn hiệu lực, giấy xác nhận cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định này có hiệu lực từ 1/1/2023.

Cảnh sát cơ động được phép mang vũ khí lên máy bay

Ngày 14/06/2022, Quốc Hội đã ban hành Luật cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; (thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động số 08/2013/PL-UBTVQH13)

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 10 của Luật này, Quyền hạn của Cảnh sát cơ động như sau:

” 2. Được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • a) Chống khủng bố, giải cứu con tin; trấn áp đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ;
  • b) Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;
  • c) Sử dụng tàu bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng cho Cảnh sát cơ động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.”

Luật cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Các tường hợp dừng phổ biến phim

Ngày 15/06/2022, Quốc Hội đã ban hành Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh. ( thay thế Luật Điện ảnh 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 2009)

Theo đó, tại khoản 2 Điều 30 Luật Điện ảnh 2022 bổ sung quy định về việc dừng phổ biến phim với lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim là cơ quan cấp Giấy phép phân loại phim, cơ quan tiếp nhận thông báo về nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm chiếu phim công cộng hoặc cơ quan thanh tra theo quy định của Chính phủ.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm, thời hạn dừng phổ biến phim đối với một trong các trường hợp sau đây:

  • a) Vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật này;
  • b) Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

4. Tổ chức bị dừng phổ biến phim phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc dừng phổ biến phim và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.”

Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 có hiệu lực tù ngày 01/01/2023.

Nhà đầu tư nước ngoài được góp 100% vốn điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 16/6/2022, Quốc Hội đã ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 về quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, theo Điều 68 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023

 

Xem thêm >>>

Quy định và thủ tục nhận BHXH 1 lần

Các tin tức khác

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top