5 mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023

5 mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023

Theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế, đối với bảo hiểm y tế (BHYT) của hộ gia đình thì số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế. Như vậy, mức đóng BHYT của hộ gia đình còn phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, theo đó, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng mức lương cơ sở. Như vậy, số tiền đóng BHYT của Hộ gia đình sẽ có điều chỉnh như thế nào? Mức đóng BHYT ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được:

5-muc-dong-bhyt-ho-gia-dinh-nam-2023
5 mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023. (Hình minh họa)

5 mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023

Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Các đối tượng tham gia BHYT bao gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình gồm:

  • Người có tên trong sổ hộ khẩu và không thuộc đối tượng tham gia của nhóm khác;
  • Người có tên trong sổ tạm trú và không thuộc đối tượng tham gia của nhóm khác đồng thời không thuộc trường hợp vừa nêu;
  • Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng thuộc nhóm khác mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023 sẽ thay đổi thế nào?

* Mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình được xác định như sau:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng hộ gia đình được xác định như sau:

  • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
  • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
  • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

* Xác định số tiền đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình:

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định: Số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

* 5 mức đóng BHYT Hộ gia đình năm 2023

Số tiền đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 có sự điều chỉnh. Cụ thể:

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, số tiền đóng BHYT của hộ gia đình năm 2023 sẽ chia làm 2 thời điểm như sau:

Thứ tự thành viên đóng BHYT Mức đóng hàng tháng đến hết 30/06/2023 (đồng) Mức đóng hàng tháng từ 01/07/2023 (đồng)
Người thứ nhất 67.050 81.000
Người thứ hai 46.935 56.700
Người thứ ba 40.230 48.600
Người thứ tư 33.525 40.500
Người thứ năm trở đi 26.820 32.400

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top