5 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

5 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 25/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, trong đó có quy định cụ thể về thủ tục khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dưới đây là các phương thức khai thác thông tin được quy định trong nghị định:

5-phuong-thuc-khai-thac-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu
Hình minh hoạ

5 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đối tượng khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP thì các trường hợp được khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước:

  • a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
  • b) Cơ quan điều tra, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;
  • c) Công an các đơn vị, địa phương để phục vụ yêu cầu phòng, chống tội phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân;
  • d) Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước;
  • đ) Tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này được khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu căn cước để phục vụ hoạt động xác thực điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số khi được công dân đó đồng ý.

Phương thức khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước

Theo quy định tại Nghị định số 70/2024/NĐ-CP thì các trường hợp được khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước gồm:

Khai thác qua kết nối, chia sẻ trực tiếp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chính phủ quy định rằng các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm văn bản đề nghị kết nối, thỏa thuận bảo mật thông tin, kế hoạch và phương án kết nối. Hồ sơ này phải được gửi đến Bộ Công an để xem xét và phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, cơ quan, tổ chức sẽ được cấp quyền truy cập và hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện kết nối.

Khai thác qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công bộ công an

Người dân và các cơ quan, tổ chức có thể khai thác thông tin thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Việc này yêu cầu đăng nhập vào các cổng dịch vụ công và thực hiện các bước theo hướng dẫn để truy xuất thông tin cần thiết. Thông tin sẽ được bảo mật và chỉ chia sẻ cho những đối tượng được cấp phép.

Khai thác thông qua ứng dụng định danh quốc gia

Ứng dụng định danh quốc gia là một phương tiện tiện lợi cho công dân trong việc khai thác thông tin cá nhân. Người dùng có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng này trên điện thoại di động, sau đó đăng nhập và truy xuất thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin.

Khai thác qua nền tảng định danh và xác thực điện tử

Nền tảng định danh và xác thực điện tử cung cấp phương thức xác thực và khai thác thông tin một cách an toàn và hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức có thể sử dụng nền tảng này để xác thực danh tính và truy xuất thông tin của công dân phục vụ cho các mục đích quản lý, hành chính và dịch vụ công.

Khai thác bằng văn bản yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin

Ngoài các phương thức điện tử, Nghị định còn quy định về việc khai thác thông tin thông qua văn bản yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ mục đích, phạm vi và nội dung thông tin cần khai thác. Sau khi xem xét, cơ quan quản lý sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Nghị định số 70/2024/NĐ-CP không chỉ tạo ra khung pháp lý cụ thể cho việc khai thác thông tin dân cư mà còn đảm bảo tính bảo mật, an toàn và quyền riêng tư của công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Bạn xem chi tiết Nghị định số 70/2024/NĐ-CP tại nguồn: chinhphu.vn

Xem thêm >>> Các tin khác

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top