8 lỗi vi phạm giao thông công an xã được dừng xe để kiểm tra

8 lỗi vi phạm giao thông công an xã được dừng xe để kiểm tra

Ngày 1/8/2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

8-loi-vi-pham-giao-thong-cong-an-xa-duoc-dung-xe-de-kiem-tra
Hình minh họa

8 lỗi vi phạm giao thông công an xã được dừng xe để kiểm tra

Cụ thể tại Điều 33 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông và nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác như sau:

Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông

a) Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ

 • Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc huy động thì Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch. Trường hợp Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc huy động thì Phòng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch.
 • Trường hợp Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc huy động thì Đội Cảnh sát giao thông – trật tự thuộc Công an cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch;

b) Thời gian xây dựng kế hoạch và nội dung của kế hoạch

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định huy động, các đơn vị Cảnh sát giao thông quy định tại điểm a Khoản này phải xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền đã ra quyết định huy động ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.
 • Nội dung của kế hoạch phải nêu rõ lực lượng, số lượng cần huy động, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thời gian, tuyến, địa bàn huy động, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khác tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

c) Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác

a) Bố trí lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch;

b) Xử lý vi phạm theo thẩm quyền; thống kê, báo cáo các vụ, việc vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông đường bộ; kết quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo sự phân công trong kế hoạch;

c) Trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng thì Công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

8 lỗi vi phạm giao thông công an xã được dừng xe để kiểm tra

Tại Điểm c, khoản 2, Điều 33 Thông tư 32 cho phép công an cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an xã) được phép dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ khi không có cảnh sát giao thông đi cùng. Tuy nhiên việc tuần tra, kiểm soát này phải thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và phải báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho cảnh sát giao thông.

Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý

Dưới đây là 8 lỗi vi phạm giao thông công an xã được dừng xe để kiểm tra:

 • Không đội mũ bảo hiểm theo quy định;
 • Chở quá số người quy định;
 • Chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định;
 • Dừng, đỗ xe không đúng quy định;
 • Phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; không có gương chiếu hậu ở bên trái;
 • Sử dụng ô(dù);
 • Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định
 • Các vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội.

 

Nguồn: Chi tiết Thông tư 32/2023/TT-BCA >>> https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-thong-tu-32-2023-tt-bca-quy-dinh-quy-trinh-tuan-tra-kiem-soat-cua-canh-sat-giao-thong-119230906194816447.htm

 

Xem thêm >>> Các tin khác

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top