Chính thức có mẫu thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi từ ngày 01/7/2024

Chính thức có mẫu thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi từ ngày 01/7/2024

Ngày 15/5/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, trong đó có mẫu thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Chính thức có mẫu thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi từ ngày 01/7/2024

Cụ thể, theo Khoản 4 và Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định quy cách thẻ căn cước mặt trước và mặt sau cho trẻ em dưới 06 tuổi như sau:

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06

mat-truoc-mau-the-can-cuoc-cho-tre-em-duoi-06-tuoi
mặt trước thẻ căn cước

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi gồm các thông tin sau:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

 • Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc;
 • SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence – Freedom – Happiness;
 • Dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử;
 • Số định danh cá nhân/Personal identification number;
 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name;
 • Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex;
 • Quốc tịch/Nationality.

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06

mat-sau-mau-the-can-cuoc-cho-tre-em-duoi-06-tuoi
mặt sau thẻ căn cước

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi gồm các thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như sau:

 • a) Nơi cư trú/Place of residence;
 • b) Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth;
 • c) Chíp điện tử;
 • d) Mã QR;
 • đ) Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue;
 • e) Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry;
 • g) BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY;
 • hDòng MRZ.

Thông tư số 16/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

——————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top