Đề xuất thu thuế GTGT với hàng hóa giá trị nhỏ giao dịch qua các sàn TMĐT

Đề xuất thu thuế GTGT với hàng hóa giá trị nhỏ giao dịch qua các sàn TMĐT

Tại Việt Nam, hàng ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok… Sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT đã tạo ra một lượng lớn giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt là từ Trung Quốc – nguồn cung ứng hàng hóa lớn nhất cho thị trường Việt Nam.

de-xuat-thu-thue-gtgt-voi-hang-hoa-gia-tri-nho-giao-dich-qua-cac-san-tmdt
Hình minh hoạ

Đề xuất thu thuế GTGT với hàng hóa giá trị nhỏ giao dịch qua các sàn TMĐT

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ nhằm bảo vệ nguồn thu và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, Việt Nam cũng cần xem xét áp dụng biện pháp tương tự. Việc miễn thuế GTGT cho hàng hóa giá trị nhỏ đã tạo ra một lợi thế không công bằng cho hàng nhập khẩu so với hàng sản xuất trong nước, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh và phát triển của các doanh nghiệp nội địa.

Dự thảo luật hiện đang xem xét việc bổ sung quy định không thu thuế GTGT đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể, quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, hàng biên mậu trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Mặc dù không được quy định rõ trong luật, nhưng thực tế, việc miễn thuế GTGT gắn với miễn thuế nhập khẩu hiện cũng được thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua chuyển phát nhanh (theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg).

Việc đề xuất thu thuế GTGT với hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu qua các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok là cần thiết để:

Tăng nguồn thu ngân sách nhà nước:

Số lượng đơn hàng giá trị nhỏ nhập khẩu rất lớn, việc áp dụng thuế GTGT sẽ giúp tăng thêm nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Tạo môi trường cạnh tranh công bằng:

Việc áp dụng thuế GTGT với hàng hóa nhập khẩu sẽ giúp tạo sự công bằng trong cạnh tranh giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Điều này khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, giúp họ có thể đứng vững và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật:

Không ít trường hợp, các doanh nghiệp lợi dụng quy định miễn thuế để nhập khẩu hàng hóa với giá trị thấp nhưng số lượng lớn, gây thất thu cho ngân sách và ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Trong khi nhiều quốc gia đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách thuế để thích nghi với sự phát triển của thương mại điện tử, Việt Nam cũng cần tiến hành các biện pháp tương tự để đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng cho nền kinh tế. Việc thu thuế GTGT đối với hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu qua các sàn TMĐT không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách mà còn bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong nước.

 

Xem thêm >>> Các tin khác

—————

Ban tuyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top