Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8% mới nhất

Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8% mới nhất

Ngày 28/01/2022 chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Theo Nghị định 15, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh bắt đầu áp dụng quy định miễn, giảm thuế từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.

giam-thue-gtgt-tu-10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-trong-nam-2022-1

Luật Nguyễn xin hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8% mới nhất theo nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Những nội dung chính của Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

Việc giảm thuế GTGT trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau:

 • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất (Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
 • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).
 • Việc giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì không được giảm thuế GTGT.

Mức giảm thuế suất thuế GTGT ( trong năm 2022)

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP

 • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
 • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Thủ tục thực hiện việc giảm thuế VAT năm 2022

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 • Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng, ghi 8% tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 • Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn VAT.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi xuất hóa đơn

 • Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.
 • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.
 • Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15″.

Chú ý:

 • Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.
 • Nếu đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.
 • Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hoá đơn dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và muốn tiếp tục dùng: Đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất GTGT/giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để dùng tiếp.

Thời gian áp dụng việc giảm thuế GTGT từ 10% còn 8%

 • Nghị định này có hiệu lực từ 01 tháng 02 năm 2022, Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8% mới nhất

Về nâng cấp phần mềm phát hành hóa đơn điện tử

Hiện nay các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế, Tổng cục thuế hiện đã ban hành văn bản số 27/TB-TCT ngày 27/1/2022 thông báo về việc nâng cấp phần mềm phát hành hóa đơn điện tử đáp ứng quy định giảm thuế suất thuế GTGT.

Cụ thể như sau:

1. Đối với người nộp thuế đang sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng:

 • Bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.
 • Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Đối với người nộp thuế lập hóa đơn theo khuyến nghị thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và công cụ hiển thị nội dung hóa đơn đối với các hóa đơn được lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng để bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) và hiển thị nội dung đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8%.

Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

Cách xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8%

 • Đối với hóa đơn theo phương pháp khấu trừ: Kế toán cần chú ý chọn mức thuế suất là 8%

huong-dan-xuat-hoa-don-gtgt-thue-suat-8-phan-tram-moi-nhat

mau-hoa-don-gtgt-thue-suat-8-phan-tram
Mẫu hóa đơn gtgt thuế suất 8%. (Hình minh họa)
 • Cách xuất hóa đơn bán hàng không có dòng thuế GTGT: Đối với hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể thì khi xuất hóa đơn tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15″.

Trên đây là một số thông tin quan trọng của Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và có thể dễ dàng áp dụng từ ngày 01/02/2022.

 

Xem thêm >>> Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top