Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần từ tháng 9 đến tháng 11/2022

Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần từ tháng 9 đến tháng 11/2022

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1914/QĐ-BTC ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC về điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

kiem-tra-viec-tang-giam-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan
Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần. (Hình minh họa)

Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần từ tháng 9 đến tháng 11/2022

Cụ thể, đối tượng thực hiện kiểm tra bao gồm các công ty cổ phần (các công ty đại chúng và công ty không phải đại chúng). Nội dung kiểm tra như sau:

Kiểm tra việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

 • Các trường hợp thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ.
 • Điều kiện thực hiện kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ.
 • Xác định số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu/kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ.
 • Việc sử dụng các khoản chênh lệch giá khi tự đánh giá lại tài sản để tăng vốn điều lệ (khi có chủ trương của nhà nước).

Kiểm tra việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ:

 • Các trường hợp thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ.
 • Việc thanh toán tiền cho các cổ đông.

Kiểm tra quản lý cổ phiếu quỹ tại công ty cổ phần:

 • Các trường hợp công ty mua lại cổ phần.
 • Điều kiện mua lại cổ phần.
 • Xử lý cổ phiếu quỹ đã mua vào nhưng sau 03 năm doanh nghiệp không sử dụng và vốn của các cổ đông nhỏ hơn vốn điều lệ.
 • Việc mua, bán cổ phiếu quỹ với công ty cổ phần đã đăng ký niêm yết.
 • Các trường hợp công ty không được phép mua lại cổ phần.
 • Các đối tượng không được phép mua lại cổ phần.
 • Quản lý, hạch toán cổ phiếu quỹ.

– Kiểm tra về xử lý, hạch toán chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ và chênh lệch do giá phát hành thêm cổ phiếu mới lớn hơn so với mệnh giá; các trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá.

Trong tháng 9, 10, 11/2022, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ gửi Công văn yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

 

Xem thêm >>> Các tin khác

———-

Nguồn: Bộ tài chính

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top