8 khoản phí, lệ phí vận tải được giảm từ 01/10/2022

8 khoản phí, lệ phí vận tải được giảm từ 01/10/2022

Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

8-khoan-phi-le-phi-van-tai-duoc-giam-tu-01-10-2022
8 khoản phí, lệ phí vận tải được giảm từ 01/10/2022. (Hình minh họa)

8 khoản phí, lệ phí vận tải được giảm từ 01/10/2022

Cụ thể, từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải giảm một số loại phí, lệ phí như sau:

Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa

  • Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại khoản 1 Điều 12 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa

  • Giảm 20% phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại khoản 1 Điều 13 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa

  • Giảm 20% lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa quy định tại Điều 16 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép hoạt động hàng không dân dụng

  • Giảm 20% phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép hoạt động hàng không dân dụng; giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay

  • Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

  • Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC.

Phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

  • Giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC.

Phí trình báo đường thủy nội địa

  • Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trên áp dụng theo mức thu cũ áp dụng trước ngày 01/10/2022.

Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 

Xem thêm >>> Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần từ tháng 9 đến tháng 11/2022

———–

Nguồn: Bộ tài chính

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top