Những quy định mới về hộ kinh doanh trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Những quy định mới về hộ kinh doanh trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hộ kinh doanh không còn là một khái niệm xa lạ đối với mỗi chúng ta, đặc biệt đối với những cá nhân đã đang và có ý định đăng ký kinh doanh dưới hình thức này.

Tuy nhiên, trong năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này so với văn bản hướng dẫn trước đây về Hộ kinh doanh đã có một số thay đổi nhất định. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này

nhung-quy-dinh-moi-ve-ho-kinh-doanh
Những quy định mới về hộ kinh doanh trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP. (Hình minh họa)

Những quy định mới về hộ kinh doanh trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Điều chỉnh đối tượng thành lập hộ kinh doanh

Nếu như theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP có tất cả 3 đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm: một cá nhân; một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; một hộ gia đình làm chủ.

Nhưng đến Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì chỉ còn 2 đối tượng sau đây được thành lập hộ kinh doanh: một cá nhân; các thành viên hộ gia đình.

Như vậy, từ khi Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực (04/01/2021) thì nhóm cá nhân không còn là đối tượng thành lập hộ kinh doanh.

Không còn quy định giới hạn số lượng lao động của hộ kinh doanh

Nếu như tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định giới hạn hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, trường hợp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp thì tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã không còn quy định giới hạn số lượng lao động của hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm

Theo quy định cũ, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm (ngoại trừ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh).

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì “Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại”.

Như vậy, hộ kinh doanh ngoài trụ sở còn có thể hoạt động tại nhiều địa điểm khác nếu đáp ứng đủ thủ tục quy định của pháp luật.

Bổ sung thêm quy định về thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh khi có phát sinh

Nếu như tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP không quy định thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có phát sinh thay đổi thì tại khoản 1 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh khi có thay đổi.

Theo đó, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Bổ sung thêm quy định ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh

Nghị định 01/2021/NĐ-CP bổ sung thêm nội dung chủ hộ kinh doanh được phép ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho người khác đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

 

Xem thêm >>>

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

5 mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01/2022

5 điểm mới về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top