3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp

3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp

Theo thống kê dữ liệu Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế giai đoạn 2021-2022, số lượng công dân Việt Nam đi du học ở Mỹ đạt mức 20.713 – một con số không hề nhỏ trong tình thế đại dịch Covid vẫn đang hoành hành. Điều đó cho thấy, nhu cầu được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến chỉ tính riêng ở Mỹ của du học sinh Việt Nam vẫn đang khá cao. Trên thực tế, trước khi quyết định du học thì các bậc phụ huynh cũng như học sinh, sinh viên cần phải có một sự hiểu biết nhất định về hệ thống giáo dục của từng quốc gia, ngành nghề đào tạo, chất lượng của trường học. Vì thế, các công ty tư vấn du học được thành lập nhằm hỗ trợ những người có nhu cầu tìm kiếm thông tin cần thiết đáp ứng được mục tiêu và phù hợp với khả năng tài chính của họ.

Khi công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bắt đầu hoạt động cần nộp báo cáo về hoạt động tư vấn du học cho các cơ quan có thẩm quyền. Bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc một số thông tin cần thiết về báo cáo định kỳ hằng năm đối với hoạt động tư vấn du học

3-loai-bao-cao-cac-cong-ty-tu-van-du-hoc-phai-nop
3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp. (Hình minh họa)

3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số: 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
 • Quyết định số: 2172/QĐ-BGDĐT công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Dưới đây là 3 loại báo cáo các công ty tư vấn du học phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền

Báo cáo hoạt động tư vấn du học

Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định số: 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, báo cáo hoạt động tư vấn du học được quy định như sau:

 • Nội dung yêu cầu báo cáo: Thông tin chung về tổ chức tư vấn du học; tình hình hoạt động tư vấn du học và số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong năm; khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất;
 • Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký đặt trụ sở;
 • Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;
 • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi báo cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký đặt trụ sở;
 • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo;
 • Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm;
 • Mẫu đề cương báo cáo: Theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Biểu số liệu báo cáo: Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bên cạnh đó, Phần I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số: 2172/QĐ-BGDĐT công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo có nghĩa vụ nộp báo cáo về việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của năm báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 17/12 hằng năm.

Báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số: 86/2021/NĐ-CP, việc thực hiện báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

 • Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình chung về công tác tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất (nếu có);
 • Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ quan thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;
 • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Cơ quan thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập gửi báo cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo;
 • Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm;
 • Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Biểu số liệu báo cáo: Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Báo cáo về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Đối với trường hợp công ty vừa doanh dịch vụ tư vấn du học có cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học phải báo cáo về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật được quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số: 86/2021/NĐ-CP.

Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong năm; khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất;

Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:

– Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;

Phương thức gửi, nhận báo cáo:

 • Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo;
  Thời hạn gửi báo cáo:
 • Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  Mẫu đề cương báo cáo:
 • Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật gửi báo cáo theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học gửi báo cáo theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

Biểu số liệu báo cáo:

– Cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổng hợp số liệu theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

 

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top