Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Luật Nguyễn xin gửi Mẫu thông báo phát hành hóa đơn 3.5 (Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung:

3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

  1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:……………………………………………………………………………………..
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………..
  4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………
  5. Các loại hóa đơn phát hành:
STT Tên loại

hóa đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên MST Số Ngày
  Hóa đơn GTGT   AA/11T                
                       
                       
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:……………………………………………………………………………

…………………..

Tải về Mẫu 3.5 Thông báo phát hành hóa đơn

 

——————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top