Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN

Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 gửi BHXH Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

huong-dan-xac-dinh-doi-tuong-huong-ho-tro-tu-quy-BHTN
Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN. (hình minh họa)

Cụ thể, Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN thì trường hợp:

  • Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH;
  • Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật

thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN thì đối tượng được hỗ trợ là:người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách đang tham gia BHTN của cơ quan BHXH).

Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo thẩm định số 139/BCTĐBTP ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN và đã được Bộ LĐ-TB&XH giải trình tại Báo cáo số 138/BC-LĐXHXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 kèm theo Tờ trình số 84/TTrLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Như vậy, người lao động tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động. Tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cũng như trước ngày 01 tháng 01 năm 2020).

 

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top