Thủ tục xin cấp GPKD đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin cấp GPKD đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thương mại hàng hóa trong đó bao gồm dịch vụ bán lẻ hàng hóa. Đây là một trong những dịch vụ cơ bản của nền kinh tế, do đó hoạt động bán lẻ được các nhà đầu tư rất quan tâm, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài muốn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam phải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh (GPKD) trước khi bán lẻ hàng hóa. Tuy nhiên, trong từng trường hợp điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh lại khác nhau.

thu-tuc-xin-cap-gpkd-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai
Thủ tục xin cấp GPKD đối với nhà đầu tư nước ngoài lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa (Hình minh họa)

Do đó, Luật Nguyễn giới thiệu đến bạn đọc bài viết về điều kiện cấp, hồ sơ, trình tự xin cấp GPKD để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí) cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Thủ tục xin cấp GPKD đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý:

 • Luật thương mại năm 2005;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa:

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). (Bạn tải về mẫu số 01 ở đây)

2. Bản giải trình có nội dung:

 • a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đã nêu;
 • b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh:

Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép là Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Cơ quan cấp giấy phép

Trong trường hợp xin cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí) cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

– Số lượng hồ sơ: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ;

– Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa trong trường hợp này sẽ thuộc về Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính. Riêng trường hợp chúng ta đang tìm hiểu thì Sở Công thương sẽ không phải xin ý kiến của Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trước khi cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí)

– Thủ tục cấp phép:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công thương kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng đã nêu ở trên;

Trả giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí); trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nội dung của Giấy phép kinh doanh

Nội dung Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 11 Ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 • Hàng hóa phân phối;
 • Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Các nội dung khác.

 

Xem thêm >>> Các dịch vụ khác

 

————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top