Triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022

Triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022

Ngày 24/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dưới đây là nội dung Triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022

Theo Quyết định 206, Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ tháng 04/2022.đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính)

them-57-tinh-thanh-ap-dung-hoa-don-dien-tu

Như vậy, ngoài 06 tỉnh đã và đang khẩn trương hoàn thành việc triển khai HĐĐT, Ngành thuế cũng đang chuẩn bị các hồ sơ thủ tục để triển khai HĐĐT trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố giai đoạn 2 từ 4/2022.

Nguồn: Tổng cục thuế

Xem thêm >>> Các bài viết về lĩnh vực thuế

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top