Từ ngày 5/5, người vi phạm giao thông phải nộp lãi nếu chậm nộp phạt

Từ ngày 5/5, người vi phạm giao thông phải nộp lãi nếu chậm nộp phạt

Kể từ ngày 05/5/2023, cá nhân, tổ chức chậm nộp vi phạm hành chính (trong đó có lĩnh vực giao thông) sẽ phải nộp lãi 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt.

tu-ngay-5-5-nguoi-vi-pham-giao-thong-phai-nop-lai-neu-cham-nop-phat
Từ ngày 5/5, người vi phạm giao thông phải nộp lãi nếu chậm nộp phạt (Hình minh họa)

Người vi phạm giao thông phải nộp lãi nếu chậm nộp phạt kể từ ngày 05/5/2023

Ngày 21/3/2023, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lãi 0,05% trên tổng số tiền phạt:

Cụ thể, Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2023 về thủ tục thu tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính thì:

  • Cá nhân, tổ chức bị vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt kể từ ngày nhận quyết định là 10 ngày; Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
  • Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  • Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  • Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Về thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính:

  • Cơ quan thu tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này căn cứ vào quyết định xử phạt, số ngày chậm nộp phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt khi cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính.
  • Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này phải căn cứ vào quyết định xử phạt, số ngày chậm nộp phạt để tính và nộp tiền chậm nộp phạt.

Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top