Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2021

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2021

Hóa đơn điện tử cũng như hóa đơn giấy. Những sai sót trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên để xử lý hóa đơn điện tử viết sai như thế nào thì không phải đơn vị, tổ chức nào cũng nắm rõ. Dưới đây là một số thông tin quan trọng mà kế toán có thể áp dụng và điều chỉnh đúng quy định.

huong-dan-cach-xu-ly-hoa-don-dien-tu-viet-sai
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2021 (Hình minh họa)

Cụ thể, Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC đã đề cập tới những sai sót có thể gặp phải và cách xử lý trong quá trình tạo lập và sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ người bán và người mua như sau:.

Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, phải cấp lại mã của cơ quan Thuế hoặc có sai sót cần điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán có thể thông báo điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức đã xử lý sai sót lần đầu.

– Trường hợp lập hóa đơn thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó phát sinh việc hủy/chấm dứt cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan Thuế.

– Trường hợp hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế;

– Nếu nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai khi: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

Theo Khoản 1, Điều 19 của Nghị định này, nếu người bán phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua thì:

 • Thông báo cho cơ quan Thuế (mẫu 04/SS-HĐĐT) để hủy hóa đơn có mã bị sai sót;
 • Lập hóa đơn mới để thay thế, gửi cơ quan Thuế để được cấp mã.
 • Cơ quan Thuế hủy hóa đơn điện tử có sai sót đã lưu trên hệ thống.

Hóa đơn điện tử có mã/không có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót

Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì:

 • Thông báo cho người mua; không phải lập lại hóa đơn.
 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT).

Hóa đơn đã lập có sai sót về mã số thuế; về số tiền ghi trên hóa đơn, về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

* Cách 1: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận).
 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

* Cách 2: Người bán lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận).
 • Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
 • Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
 • Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử

Chú ý:

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC về hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, quy định “Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót thì: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh”

Trên đây là những hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai doanh nghiệp cần nắm rõ để có những điều chỉnh nghiệp vụ kịp thời. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cứ để lại thông tin hoặc liên hệ 0902 992 771 để được chúng tôi hỗ trợ

Xem thêm >>> Tổng cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn GTGT do được giảm thuế theo NĐ 92/2021

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top