Hộ chiếu hết hạn thì có được cấp lại GPLĐ hay không?

Hộ chiếu hết hạn thì có được cấp lại GPLĐ hay không?

Công ty tôi có thuê 1 chuyên gia nước ngoài, Giấy phép lao động của cô ấy được cấp là 2 năm, nhưng hiện tại hộ chiếu của cô ấy đã hết hạn, visa thì còn hạn. Vậy tôi muốn hỏi bây giờ cô ấy về nước làm lại hộ chiếu, số hộ chiếu sẽ được cấp mới và nó sẽ được cấp khác với số hộ chiếu trên Giấy phép lao động. Vậy chúng tôi muốn hỏi có được cấp lại Giấy phép lao động không?

ho-chieu-het-han-thi-co-duoc-cap-lai-giay-phep-lao-dong-hay-khong
Hộ chiếu hết hạn thì có được cấp lại Giấy phép lao động hay không? (Hình minh họa)

Hộ chiếu hết hạn thì có được cấp lại GPLĐ hay không?

Căn cứ pháp lý

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay đổi số hộ chiếu có được cấp lại Giấy phép lao động không (work permit)?

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.
  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.
  • Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Chiếu theo quy định này, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay đổi số hộ chiếu sẽ được cấp lại Giấy phép lao động nếu giấy phép lao động còn thời hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm những gì?

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
  • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:

– Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

  • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Giấy tờ quy định tại khoản 3 và 4 Điều này là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Trình tự cấp lại Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định thế nào?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.
Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sau khi được cấp lại có giá trị trong bao lâu?

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

 

Xem thêm >>> 

Thủ tục xin cấp visa – hộ chiếu

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

20 trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top