Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất

Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất

Để tháo gỡ các vướng mắc của DN trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%. Thay vì DN phải lập 2 hóa đơn tách riêng thuế suất thì bây giờ chỉ cần lập 1 hóa đơn trong đó thể hiện các thuế suất khác nhau.

huong-dan-xuat-hoa-don-thue-gtgt-8-cap-nhat-moi-nhat
Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất. (Hình minh họa)

Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất 

Sau đây là cách xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP doanh nghiệp cần biết:

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  ✪ Theo Nghị đinh 15/2022/NĐ-CP

  • Khi lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, thì

                   + Tại dòng thuế suất thuế GTGT chọn thuế suất  “8%”;

                   + Tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

  • Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh mua(bán) hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu vào(ra), phải theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

  ✪ Theo Nghị đinh 41/2022/NĐ-CP – Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu:

  ✪ Theo Nghị đinh 15/2022/NĐ-CP – Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT:

  • + Tại cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;
  • + Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu;
  • + Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15”.

  ✪ Theo Nghị đinh 41/2022/NĐ-CPTrường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

(Trước đây, Nghị định 15/2022/NĐ-CP yêu cầu cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT).

Như vậy, với nội dung sửa đổi tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP thì không cần lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% nữa.

Xử lý trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% với hàng hóa được giảm thuế GTGT còn 8%

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì:

  • Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.
  • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2022.

Ghi chú:

  • Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn
  • Về việc tiếp nhận và kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sử dụng theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục kèm theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP (thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

 

Xem thêm >>> Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top