Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12 ( ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính).

Nội dung

Tải về: File mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top