Mẫu đơn cớ mất

Mẫu đơn cớ mất được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất

mau-don-co-mat
Mẫu đơn cớ mất. (Hình minh họa)

Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quận (huyện): ……………                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phường (xã) : ……….……

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gởi: ……………………………………………………………
Trích yếu: ………………………………………………………….
Tôi tên: …………………………………………………………………………..
Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:………………
Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Khóm: …………………..
Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ………………………
Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……….
Tôi có mất: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tại: ………………………………………………………………………………
Lý do: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Người chứng thứ nhất

…………, ngày …. tháng …. năm ……

                                                                                                                                              Người viết đơn

Người chứng thứ hai

                                                                                                                                      XÁC NHẬN
                                                                                                                                   của cơ quan có thẩm quyền

 

 

Tải về mẫu đơn cớ mất

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top