Mẫu hợp đòng kinh tế

Mẫu hợp đòng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là phương tiện kết nối giữa các đối tác kinh doanh hướng tới mục tiêu đôi bên đều có lợi.

mau-hop-dong-kinh-te

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là mẫu hợp đồng phổ biến được lập dựa trên sự thoả thuận bằng văn bản giữa hai hay nhiều bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh

Những mẫu hợp đồng kinh tế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay như:

  • mua bán tài sản
  • Xây dựng
  • Thương mại
  • Sản xuất

Dưới đấy là một trong những mẫu hồng đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp vật tư vật liệu

Nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

HỢP ĐỒNG ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: ……./HĐMB

(V/v Mua bán hàng hóa, cung cấp vật tư vật liệu………)

 

– Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 20…, tại trụ sở chính CÔNG TY ……

Địa chỉ: ……………………………………………………

A/ Đại diện bên A:

Bên mua : …………………………………………..………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………

MST: …………..……Điện thoại:………………………

Đại diện : (Ông/Bà) …………………………………… Chức vụ: Giám đốc

 

B/ Đại diện bên B:

Bên mua : …………………………………………..……

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………

MST: …………………… Điện thoại: …………………

Đại diện: (Ông/Bà) …………….. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

 

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B đồng ý giao cho bên A :

Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Giá trước thuế (VNĐ) Giá sau thuế

(VNĐ)

1
2
3
4
5
….
Cộng
Bằng chữ

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

  1. Phương thức thanh toán:Thanh toán tiền mặt
  2. Đồng tiền thanh toán:Đồng Việt Nam
  3. Tiến độ thanh toán:
  4. ………………….

Tải về mẫu hợp đồng kinh tế

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top